Thông tin số sim

  • 0333333501

  • 15.790.000 đ
  • viettel
  • Sim Lục Quý Giữa