Thông tin số sim

  • 0333333732

  • 17.750.000 đ
  • viettel
  • Sim Lục Quý Giữa