Thông tin số sim

  • 0333333984

  • 17.250.000 đ
  • viettel
  • Sim Lục Quý Giữa